Dodání a vrácení zboží - reklamace

výňatek z obchodních podmínek

 1. VII. Reklamace zboží

  1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu info(@))krafting.c,z

  • telefonicky na čísle +420 603 88 69 69.

  Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.

  Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

  Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

  • neodborným zacházením, montáží, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  • běžným opotřebením zboží.

  Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

  V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

  VIII. Informace o zboží

  1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

  2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. NEJSEM PLÁTCE DPH. Objednávky na DIČ (plátce DPH) je možné provézt pouze telefonicky. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

  IX. Platební podmínky/metody

  1. Objednané zboží je možné zaplatit:

  • platbou v hotovosti při doručení zboží (platbu/hotovost přebírá od Kupujícího dopravce),

  • platbou předem pomocí převodu na účet Prodávajícího č. 772550002/5500 vedený u  společnosti Raiffeisenbank po dokončení objednávky.

  • platbou kartou Mastercard/Visa přes platební systém ComGate Payments, a.s.

  • platbou on-line pomocí bankovních tlačítek platebního systému ComGate Payments, a.s.

  • kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
   ComGate Payments, a.s.
   Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
   E-mail: platby-podpora@comgate.cz
   Tel: +420 228 224 267

  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

   

  X. Dodací podmínky

  1. Osobní odběr – POUZE po telefonické domluvě na adrese Prodávajícího ( nutná platba předem )

  2. Zasílání dopravní službou Zásilkovna: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou na zvolené výdejní místo, případně na adresu Kupujícího. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

  3. Při nákupu zboží nad 2.900,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

  4. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  5. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

  7. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

  8. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.