Váš nákupní košík je prázdný

Záruční podmínky

- záruční doba na funkčnost výrobku je stanovena dle zákona - 24 měsíců
- záruka na materiál a dílenské zpracování je dána výrobcem - 5 let

Záruční doba na výrobek je platná ode dne zakoupení a převzetí zboží. V případě, že se vyskytnou v záruční době vady výrobku, kupující má právo uplatnit reklamaci. Kupující uplatňuje reklamaci na funkčnost u daného obchodního zástupce, od kterého výrobek zakoupil, ten ručí za správně doporučený typ výrobku, dle požadavků kupujícího. Reklamace na materiál, či dílenské zpracování může zákazník reklamovat u obchodního zástupce nebo u výrobce. Reklamace bude řádně vyřízena co nejdříve, avšak, nejpozději do 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Výrobek zasílaný poštou na reklamaci kupujícím, musí být řádně zabalen, aby nedošlo k poškození při přepravě a opatřen popisem vady.

Záruka zaniká:


- v případě, že dojde k neodborné instalaci či demontáži výrobku a tím jeho poškození
- v případě použití výrobku v nevhodných podmínkách, než k jakým byl výrobek doporučen a zakoupen
- v případě rozmontování výrobku