Váš nákupní košík je prázdný

Instalace úpraven vody

 • Montáž úpravny doporučujeme svěřit odborné firmě, aby nedošlo k narušení těsnosti výrobku,
  nebo jinému poškození neodbornou manipulací.
  Toto není podmínkou pro montáž před pračku či myčku nádobí ( každý zvládne doma sám ).

 • Ve fázi montáže nepoužívejte konopí ani silikony, ale pouze přiložené těsnění případně teflon.

 • Krafting® lze instalovat v libovolné poloze před každý spotřebič nebo technické zařízení - celek, které chceme chránit před usazováním nerostných látek – vodního kamene. Zařízení je obousměrné, nezáleží tedy na jeho stranové orientaci.

 • V přívodním vodovodním potrubí doporučujeme instalovat zařízení za vodoměry, domácí vodárny, sací koše, nebo nádrže čerpadel.

 • Úpravna se instaluje na přívod vody do kotlů, boilerů a průtokových ohřívačů.

 • Při použití pro kapaliny bez mechanických a feromagnetických nečistot v uzavřených systémech je vhodné doplnit magnetické zařízení odkalovacím filtrem.

 • Před úpravny vody Krafting® doporučujeme předřadit filtr hrubých nečistot.

DŮLEŽITÉ! - po instalaci našich magnetických úpraven nechte před použitím odtéct vodu alespoň po dobu 5 minut

DOPORUČENÍ: pokud je voda kterou chcete upravovat velmi tvrdá je mnohem účinnější namontovat menší úpravny před jednotlivé spotřebiče, než jednu větší centrálně. To samé platí i v případě že vzdálenost od úpravny k spotřebním místům nebo spotřebičům které chcete chránit je příliš velká.

Účinnost klesá se vzdáleností a česem od úpravny.